Wróć

Ranking polskich firm EMS 2021

Lata 2020/2021 rzuciły wiele wyzwań dla polskich firm EMS, jednak te poradziły sobie znakomicie. Przeczytajcie drugą edycję naszego raportu o dostawcach usług montażu z polskim kapitałem.
Opublikowano: 2021-11-22

Ograniczenia 

Część firm prowadzi bardzo zróżnicowane działalności w ramach jednej osoby prawnej, raportując razem przychody ze wszystkich rodzajów aktywności. Najlepszym przykładem jest popularny w Polsce model firmy dystrybuującej komponenty elektroniczne i prowadzącej usługi montażu elektronicznego (Elhurt, Masters czy JM Elektronik). Innym przykładem jest TS Tronic, świadczący usługi EMS oraz kontynuujący działalność Siled, firmy OEM produkującej oświetlenie. Podobnie, wiele firm OEM zagospodarowuje swoje nadwyżki mocy produkcyjnych, oferując usługi EMS dla klientów z zewnątrz: tutaj doskonałym przykładem jest giełdowy Sonel, gliwickie ENTE czy Pixel. 

Tam gdzie było to możliwe, uwzględniliśmy firmy prowadzące różne rodzaje działalności na podstawie informacji ze sprawozdań zarządu lub przekazanych nam bezpośrednio informacji. Należy jednak podkreślić, iż informacje tam zawarte – w przeciwieństwie do liczb ze sprawozdań finansowych - nie podlegają żadnym przepisom i jako takie mogą być dowolnie agregowane i prezentowane przez poszczególne firmy. 

Kogo nie ma? 

Nie ma firm prowadzonych w formie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, które nie udostępniły nam swoich sprawozdań. Bez względu na wielkość obrotów, nie mają one obowiązku składania sprawozdań finansowych. Tutaj należy wymienić kilka mocnych firm, które znalazły by się w naszej tabeli: Bornico, Electro-Welle, Profill Kostrzewa Kalbarczyk, Bazeko, Eprom, Celjar, Prodel, CME Toruń czy Convel.

Nie ma na liście także tych firm, które nie złożyły sprawozdań finansowych do czasu ukazania się raportu - mimo obowiązujących przepisów, wiele firm nie składa ich w ogóle lub z wielomiesięcznym opóźnieniem. Z tego powodu w tym roku zabrakło TechBit Sp. z o.o.

Nie ma też wielu firm OEM od lat starających się zająć swoją pozycję również na rynku EMS, ale nie dotarliśmy do odpowiednich sprawozdań i danych - w tym przypadku lista braków jest naprawdę długa i na pewno warto tu wymienić Zamel, SIM czy Elzab.

Nowości i zmiany na liście

Wciąż pogłębiamy swoją wiedzę na temat sektora EMS lub dokopujemy się do nowych danych. Po raz pierwszy mamy przyjemność opublikować przychody osiągane przez Mikro-Automatykę, SiMS oraz Siltegro

Zdecydowaliśmy się też na zmianę sposobu prezentacji wyników spółek należących do Grupy Fideltronik. W ubiegłym roku przychody osiągane przez Fideltronik Poland Sp. z o.o. oraz Fideltronik SA zagregowaliśmy w jedną liczbę i podaliśmy w tabeli jako wynik ‘Grupy Fideltronik’. Jednak w mijającym roku nabraliśmy przekonania, iż Fideltronik SA posiada zupełnie odrębną tożsamość od swojego większego brata i powinniśmy opublikować wyniki tych dwóch firm osobno - również w przyszłości będziemy trzymać się tej zasady.

Strona: 1/5
https://pbtechnik.com.pl/pl/produkty/wyposazenie-produkcji/stacje-naprawcze
https://pbtechnik.com.pl/pl/produkty/wyposazenie-produkcji/stacje-naprawcze