Wróć

Fideltronik Poland odnotował w roku 2020 spadek przychodów, ale poprawił wyniki

Fideltronik Poland Sp. z o.o., główna część grupy Fideltronik, pokazał wyniki finansowe za rok 2020.
Opublikowano: 2021-11-10

Sprawozdanie zarządu za rok 2020 jest – tradycyjnie już w przypadku Fideltronika – dość lakoniczne, tak więc musimy ograniczyć się jedynie do przedstawienia najważniejszych liczb, bez żadnego komentarza. Przychody Fideltronik Poland Sp. z o.o. obniżyły się z poziomu 1.208 mln PLN w roku 2019 do 1.097 mln PLN w roku 2020, a więc o 110 mln PLN (-9.2%). Procentowo to niewielka różnica, ale przypomnijmy, że 110 mln PLN to spora strata dla całego sektora polskich EMS’ów: tylko trzy z nich, tj. Fideltronik Poland, Fideltronik SA oraz InterPhone Service osiągają przychody ponad 100 mln PLN.

Fideltronik Poland pokazał natomiast bardzo dobry poziom zysków. Na poziomie zysku operacyjnego odnotował wynik 51.0 mln PLN, o 2.5 mln PLN lepszy niż w roku ubiegłym (48.5 mln PLN). Podobnie, poprawie uległ też zysk netto, wzrastając z poziomu 42.1 mln PLN do 45.1 mln PLN. Spora różnica pomiędzy zyskiem operacyjnym oraz netto wynika z dość wysokich kosztów finansowych (5.9 mln PLN), na które składają się między innymi niekorzystne różnice kursowe.  

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w roku 2020 wyniosły 32.5 mln PLN (w roku 2019 11.9 mln PLN). 

Przeciętne zatrudnienie w roku 2020 wyniosło 1.464 osób, nieco mniej niż w roku poprzednim (1.538). Stan zatrudnienia wg stanu na dzień 31.12.2020 roku wynosił 1.314 osób

Jedynym fragmentem opisowej warstwy sprawozdania za rok 2020 który zwrócił naszą uwagę jest akapit dotyczący prac B&R: 'Spółka posiada własne laboratorium badawczo-rozwojowe. Łączne nakłady na działalność B+R w 2020 roku przekroczyły 14 mln PLN. Działalność koncentruje się na projektowaniu nowych wyrobów elektronicznych w obszarach przetwarzania energii, nowych źródeł światła oraz przetwarzania obrazu i dźwięku. Na przestrzeni 2020 roku wiele z opracowanych koncepcji doczekało się industrializacji i komercjalizacji'.

https://wdre.pl/
https://wdre.pl/