Wróć

Ochrona infrastruktury krytycznej przed zagrożeniem elektromagnetycznym: testy, pomiary i zabezpieczenia

Zagadnieniem niezwykle istotnym, które wraz z rozwojem nowoczesnych technologii nabrało znaczenia, jest ochrona sprzętu elektronicznego przed kierowaną energią promieniowania elektromagnetycznego.
Opublikowano: 2020-09-07

Organizator

Astat

Data

2020-10-06

Miejsce

Poznań

Opis

Zagadnieniem niezwykle istotnym, które wraz z rozwojem nowoczesnych technologii nabrało znaczenia, jest ochrona sprzętu elektronicznego przed kierowaną energią promieniowania elektromagnetycznego. O ile naturalne źródła promieniowania elektromagnetycznego znane są ludzkości od zarania dziejów, o tyle w ostatnim stuleciu znacznie wzrosła liczba sztucznych źródeł promieniowania, w tym źródła promieniowana intencjonalnie projektowane jako broń. Faktem stało się realne zagrożenie infrastruktury krytycznej impulsem pola elektromagnetycznego o dużej mocy. Infrastruktura krytyczna narażona jest na ingerencje różnego pochodzenia. Poza atakami w obszarze oprogramowania musimy liczyć się z zakłóceniem pracy, wyłączeniem, a także utratą przetwarzanych danych oraz zniszczeniem urządzeń elektronicznych na skutek oddziaływania pół elektromagnetycznych.

Metodę ataku polem elektromagnetycznym możemy podzielić na podstawie wytwarzanego impulsu, na generowane z wybuchu jądrowego na dużej wysokości (NEMP, HEMP) oraz generowane poprzez odpowiednio skonstruowane układy elektryczne (HPEM, NNEMP). Uwagę poświęcić należy także polom elektromagnetycznym wytwarzanym przez urządzenia radarowe (HIRF).

Ogólna zasada generowania impulsów promieniowania elektromagnetycznego dużej mocy polega na zmianie energii chemicznej lub elektrycznej, na pole elektromagnetyczne. Wśród znanych sposobów generowania impulsów oraz stosowanych do tego urządzeń wymienić należy generator FCG, generator magnetohydrodynamiczny MHD, jak również mikrofalowe źródła promieniowania dużych mocy, które łączą się nierozerwalnie z rozwojem techniki radarowej.

https://www.ncabgroup.com/pl/wytyczne-projektowe-dla-plytek-pcb/
https://www.ncabgroup.com/pl/wytyczne-projektowe-dla-plytek-pcb/