Wróć

Sektor produkcji wiązek w Polsce 2021

Rok 2020, w którym przemysł motoryzacyjny odnotował głęboki kryzys, nie mógł być dobry także i dla branży produkcji wiązek. Jednak wyniki finansowe czy wydarzenia z ubiegłego i bieżącego roku, nie są tak negatywne, jak by się można było tego spodziewać.
Opublikowano: 2021-10-27

Koniecznie przeczytaj zanim przejdziesz dalej

W przyjemnością prezentujemy drugie wydanie naszego raportu 'Sektor produkcji wiązek w Polsce 2021'. Jego zasadniczą częścią jest lista największych przedsiębiorstw ułożona według przychodów osiągniętych przez poszczególne firmy w roku 2020. Zanim jednak przejdziecie do lektury dalszej części raportu, musicie zdawać sobie w pełni sprawę z kilku faktów.

 

Lista nieobecności

Raport w zasadniczej jego części oparty jest o sprawozdania finansowe, składane przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Obowiązek składania sprawozdań finansowych mają jedynie spółki z o.o. i akcyjne, tak więc w konsekwencji nie uwzględniamy tych firm, które prowadzone są w formie wpisu do ewidencji oraz spółek osobowych.

Ponadto, pomimo obowiązywania formalnych terminów składania sprawozdań, nie każda firma składa je do KRS we odpowiednim czasie. Na dzień dzisiejszy, dwie czołowe firmy z branży produkcji wiązek nie złożyły jeszcze sprawozdań: SE Bordnetze Polska Sp. z o.o. oraz Molex Sp. z o.o. Pierwsza z nich to zdecydowanie czołowa firma przemysłu, która z obrotami na poziomie 1.127 mln PLN w roku 2019 zajęła drugie miejsce w poprzedniej edycji raportu. Podobnie Molex obrotami 225.5 mln PLN w ubiegłym roku zajął 9 miejsce w tabeli największych wiązkowi. Listę nieobecności uzupełniają jeszcze LS Cable&System (58.0 mln obrotu w roku 2019), ZEM Ełk (37.2 mln PLN), Ligwan (18.6 mln PLN) oraz KES Poland. Brak ZEM Ełk oraz KES Poland nie ma szczególnego znaczenia dla kształtu listy: pierwsza z firm została zlikwidowana na początku roku, druga właśnie zawiesiła działalność.  Dane tych spółek – jedynie dla celów porównawczych – publikujemy na końcu tabeli, a po opublikowaniu sprawozdań SE Bordnetze oraz Molex, zaprezentujemy erratę raportu.

Kończąc akapit o wielkich nieobecnych należy też wymienić te firmy, które prowadzą działalność produkcji wiązek nie wydzielając jej w osobne firmy, ani nie podając osobno wielkości sprzedaży wiązek w swoich sprawozdaniach. Na pewno w tej grupie warto wskazać na zakład Aptiv w Jeleśni, oddział Lear w Mielcu oraz firmę Amica z Wronek. Podobnie, choć w znacznie mniejszym zakresie, produkcję wiązek prowadzi też AC SA z Białegostoku.

Wyjątki  

Ważnym faktem jest to, iż choć najczęściej rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, jednak w przypadku spółek z rodowodem japońskim oraz anglosaskim rok obrotowy często zaczyna się 1 kwietnia i kończy 31 marca. Dotyczy to pięciu spółek z naszego raportu: SE Bordnetze, Yazaki, SEWS-Cabind, Kabel-Technik-Polska i Volex.

Jedna z największych wiązkowni z polskim kapitałem , Starpol II, prowadzi działalność w dwóch ważnych jednak bardzo odległych od siebie dziedzinach: produkcji metalowa i produkcji wiązek. W swoich sprawozdaniach firma osobno podaje wielkość sprzedaży w obu dziedzinach, dzięki czemu byliśmy w stanie w raporcie ująć obroty Starpol II uzyskiwane jedynie z produkcji wiązek. Nie znamy jednak wyników finansowych tylko tej działalności, tak więc nie uwzględniamy ich w obliczeniach średniej  rentowności.   

Nowe firmy na liście

Choć z pewnością jest ona dalece niepełna, na przestrzeni roku 2021 znacznie uzupełniliśmy wiedzę na temat sektora wiązek w Polsce. Między innymi pogłębiliśmy naszą wiedzę na temat przedmiotu działalności polskich spółek DWS Draexlmaier i umieściliśmy jedną z nich na liście. Podobnie, uzupełniliśmy tabelę o drugą ze spółek szwedzkiego koncernu AQ Wiring, czyli AQ Wiring System STG z Liniowca. Nowe na liście są też dwie spółki, których obecność w Polsce można wiązać z niedawnymi inwestycjami LG Energy oraz rozwojem sektora elektromobilności: LS Cable&System oraz Kyungshin Cable.   

Odnotujmy też, że WeWire Poland Sp. z o.o. Sp.k. do ubiegłego roku działał pod szyldem Coroplast Harness Technology Sp. z o.o. Sp.k.

Strona: 1/6
https://sklep.semicon.com.pl/shop2/index.php?lang_id=3
https://sklep.semicon.com.pl/shop2/index.php?lang_id=3