Wróć

Doskonałe wyniki Jabil w Polsce

W ostatnim roku obrotowym przychody Jabil w Kwidzynie wzrosły jedną trzecią a zysk netto skoczył sześciokrotnie
Opublikowano: 2020-09-02

Ostatni rok obrotowy, za który dostępne są sprawozdania Jabil Poland z Kwidzynia, obejmuje okres od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019.

W opisywanym okresie przychody firmy wzrosły z poziomu 1 753 087 tys PLN do 2 239 125 tys PLN, a więc aż o 27.7%. Jednocześnie, firmie udało się kontrolować poziom kosztów operacyjnych, co zaowocowało bardzo wysokim wzrostem zysku na sprzedaży (105 668 tys PLN wobec 32 367 tys PLN rok wcześniej) oraz zysku operacyjnego (odpowiednio 108 153 tys PLN oraz 27 542 tys PLN). Bardzo dobrze wyglądał też zysk netto, który wyniósł 104 354 tys PLN wobec 17 223 tys PLN, a więc wzrósł ponad sześciokrotnie.

W omawianym roku obrotowym firma zainwestowała w Polsce 32 675 tys PLN. Nakłady inwestycyjne planowane na rok 2019/2020 wynoszą 59 949 tys PLN

Niewiele wiadomo o klienta polskiego oddziału. Sprawozdanie zarządu wspomina jedynie iż ‘[…] W roku obrotowym zakończonym 31 sierpnia 2019 roku Spółka rozwija biznesy miernikowe, które wykorzystują nowoczesne elektroniczne rozwiązania do pomiaru zużycia prądu’ oraz ‘[…] Spółka w dalszym ciągu rozwija współpracę z klientem z segmentu kamer przemysłowych, który odnotował rekordową sprzedaż i dynamiczny wzrost’.

https://www.ncabgroup.com/pl/bledy-projektowe-pcb/
https://www.ncabgroup.com/pl/bledy-projektowe-pcb/