Wróć

Nano Cap: ultra-stabilna technologia sterowania zasilaniem

ROHM ogłosił rozwój technologii zasilania Nano Cap, która zapewnia stabilną kontrolę obwodów zasilania w branży motoryzacyjnej i przemysłowej - nawet przy bardzo małych pojemnościach rzędu nF.
Opublikowano: 2021-01-05

Rosnąca świadomość zrównoważonego zużycia energii doprowadziła do postępów technologii zasilania w różnych zastosowaniach. Zwłaszcza w branży motoryzacyjnej liczba komponentów elektrycznych stale rośnie dzięki innowacjom technologicznym, pobudzanym przez rozwój pojazdów elektrycznych oraz technologie autonomicznej jazdy. Każda z tych aplikacji wymaga różnych źródeł napięcia, stabilizowanych kondensatorami, co powoduje wzrost zapotrzebowania na komponenty zewnętrzne, zwiększenie rozmiarów płytek drukowanych i zwiększenie kosztów BoM.

Po opracowaniu technologii ultraszybkiej kontroli impulsu Nano Pulse Control oraz technologii ultraniskiego prądu Nano Energy, firma ROHM dodaje trzecią technologię zasilania z rodziny Nano - Nano Cap - która zmniejsza liczbę zewnętrznych kondensatorów wymaganych dla regulatorów liniowych.

© ROHM

W obwodzie, zwykle składającym się z regulatora liniowego oraz mikrokontrolera, kondensator 1uF jest zwykle wymagany na wyjściu regulatora liniowego, podczas gdy 100nF jest wymagany na wejściu MCU. Jednak wykorzystanie liniowego regulatora ROHM z wykorzystaniem technologii Nano Cap, eliminuje potrzebę kondensatora na wyjściu regulatora i zapewnia stabilną pracę z kondensatorem wejściowym 100nF. Dzięki zmniejszeniu zarówno liczby kondensatorów, jak i pojemności potrzebnej dla obwodów zasilania w branży motoryzacyjnej i innych dziedzinach, ROHM może przyczynić się do zminimalizowania obciążenia energetycznego projektowego obwodu.

© ROHM

Termin Nano Cap odnosi się do ultra-stabilnej zastrzeżonej technologii sterowania opracowanej w firmie ROHM. Nano Cap zapewnia stabilną kontrolę wyjścia liniowego regulatora poprzez poprawę odpowiedzi w obwodach analogowych, przy jednoczesnym zminimalizowaniu czynników pasożytniczych związanych z okablowaniem i wzmacniaczami, umożliwiając zmniejszenie pojemności wyjściowej do mniej niż 10% w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami. Zoptymalizowane sterowanie eliminuje problem stabilności operacyjnej dotyczącej kondensatorów w obwodach analogowych, przyczyniając się do skrócenia czasu projektowania w szerokim zakresie zastosowań w motoryzacji, sprzęcie przemysłowym, przemyśle konsumenckim i innych dziedzinach.

ROHM jest zaangażowany w dalsze usprawnianie rozwoju technologii Nano Cap, aby całkowicie wyeliminować potrzebę stosowania kondensatorów, jednocześnie rozszerzając zastosowanie tej technologii nie tylko na regulatory liniowe, ale także na wzmacniacze operacyjne, sterowniki LED i inne analogowe układy scalone, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa poprzez efektywne wykorzystanie zasobów, które minimalizują obciążenie dla środowiska naturalnego.

Artykuł opublikowano dzięki uprzejmości firmy Gamma

https://jm.pl/pl/rocktouch-opis-strony/
https://jm.pl/pl/rocktouch-opis-strony/